Ivan Jilemnický

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1980   Ivan Jilemnický: Sochy z kamene
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2001   Džbán 1992-2001 (Deset ročníků mezinárodního sochařského sympozia)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2002   Z galerie kamenných děl: Barunka a ti druzí, Kámen, VIII, 1, 2002, 74-75