František Xaver Diblík

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1924   XXXVII. řádná jarní výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze se souborem prací Stanislava Lolka k jeho padesátinám
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Koliba, Slezská univerzita, Opava (Opava)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1937   Diblík František Xaver, malíř..., Výtvarníci legionáři, , , 1937, 99-101
Directory
published, title (subtitle)
1935   Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín