František Xaver Diblík

from - to, group
1921 - 1921  Koliba, obec umělecké tvorby na Moravě
1925 - 1943  Jednota umělců výtvarných (1898-1952)