Dušan Šindelář

* 23. 3. 1927, Rejdice, Kořenov (Jablonec nad Nisou), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Art Historian, art critic, Aesthetician

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01130157

notes:
prof., PhDr., DrSc., profesor estetiky, práce z oboru.

Dušan Šindelář

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1951   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika, Mukařovský Jan, *1891

Dušan Šindelář

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, přednášel esetetiku
???? - ????   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, profesor estetiky
1957 - 1958   Univerzita Karlova, Praha, odborným asistentem na FF
1959 - 1990   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, docent, profesor a vedoucí katedry teorií
1969 - 1980   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, prorektor

Dušan Šindelář

from - to   student, school, city
???? - ????   Faltýnek Leoš, *1954, Uměleckoprůmyslová škola, Brno (Brno-město)
???? - ????   Asmusová Kateřina, *1953, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Dušan Šindelář

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
1971 - ????   Přípravný výbor Svazu českých výtvarných umělců, *1971
1977 - ????   redakční rada čas. Výtvarná kultura, *

Dušan Šindelář

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/06   Současný portrét, Galerie U Řečických, Praha

Dušan Šindelář

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Současný portrét, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  1968   Užitečná knížka, Výtvarná práce
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Dušan Šindelář

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Podstata a vývoj výtvarného typu, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Vincenc Makovský, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Karel Lidický, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Problém krásna v současném umění a estetice (Díl 1.), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Estetické vnímání, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Henry Moore, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Národní umělec Vincenc Makovský, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Smysl věcí, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Estetický zápisník, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Móda, vkus, styl, Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK), Praha
  1969   Tržiště estetiky, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1969   Tvarová typologie, Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK), Praha
  1970   Současné umělecké sklo v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Filosofie užitkové tvorby, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1973   Vědecká ilustrace v Čechách, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1976   Estetika situací, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Estetika užité tvorby, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Jistoty umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Otto Eckert, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Chvála věcí (Úvahy o smyslu věcí v našem životě), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1981   Krása v nás a kolem nás, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1986   Myšlení v obrazech aneb Obrazy myšlení, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Paradox umění, Československý spisovatel, Praha
  1988   Krása v nás a okolo nás, Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
  1988   Umění ve vědomí společnosti, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Dušan Šindelář

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Karel Souček: Člověk v mých obrazech, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1957   Člověk v obrazech Karla Součka, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1957   Jaroslav Uiberlay, Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   Adolf Hoffmeister: Ilustrácie karikatúry
  1960   Adolf Hoffmeister: Výstava podob a ilustrací, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Adolf Hoffmeister: Illustrationen und karikaturen
  1969   Otto Eckert, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Zdeněk Kovář: Průmyslový návrh - sochy: Výběr z díla z let 1941-1976 (K šedesátinám), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  nedat. (1978)   Jan Kotík: Arbeiten 1970-78, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Vincenc Makovský a Vladimír Hroch (Výstava k 15. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou), Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1972   České lisované sklo (III. výstava průmyslového návrhu), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1979   Užité umění mladých '79, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Sklo
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Malířské konfese (S malbami a kresbami autorovými), Československý spisovatel, Praha
  1970   Svět Maurice Utrilla, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Chvála věcí (Úvahy o smyslu věcí v našem životě), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1981   Krása v nás a kolem nás, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   XIX. Sjezd KSSS a jeho význam pro umění, Výtvarné umění, 3, 2, 213-214
  1966/12/20   Výtvarné umění, 16, 10, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/05/10   Výtvarné umění, 17, 3, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   B. Mejlach: Lenin a problémy ruské literatury, Výtvarné umění, 3, 4, 432-432
  1953   Mikuláš Bakoš: O socialistickom realisme, Výtvarné umění, 3, 1, 106-107
  1953   Mikuláš Bakoš: Stalin a umenie, Výtvarné umění, 3, 3, 318-318
  1953   N. G. Černyševskij - Vybrané filosofické spisy I., Výtvarné umění, 3, 4, 428-429
  1953   Nesmrtelný odkaz Klementa Gottwalda, Výtvarné umění, 3, 2, 124-129
  1953   O ideovost v umění, Výtvarná práce
  1953   O smyslu umění, Výtvarná práce
  1953   O typičnosti v umění, Výtvarné umění, 3, 2, 161-180
  1953   Todor Pavlov: Základní otázky estetiky, Výtvarné umění, 3, 4, 430-431
  1953   XIX. sjezd KSSS a jeho význam pro umění (Poznámky a kritiky), Výtvarné umění, 213-214
  1954   A. Hoffmeister: Jean Effel, politické kresby, Výtvarné umění, 4, 1, 50-50
  1954   Čtení o psaní, Výtvarné umění, 4, 5, 256-256
  1954   Denise Diderota essay o malířství, Výtvarné umění, 4, 7, 350-353
  1954   I. J. Repin: Daleké a blízké, Výtvarné umění, 4, 2, 102-103
  1954   Jan Květ: Vlastimil Rada, malíř a ilustrátor..., Výtvarná práce
  1954   Johann Wolfgang Goethe a umění (K dvoustému pátému výročí narození velkého umělce), Výtvarná práce
  1954   K přednímu úkolu theorie a historii našeho výtvarného umění, Výtvarná práce
  1954   Karla Pokorného Božena Němcová bojující, Výtvarné umění, 4, 3, 112-117
  1954   Korespondence Antonína Slavíčka s hlediska theorie umění, Výtvarné umění, 4, 3, 128-139
  1954   Na okraj krátkého filmu O skleničku víc, Výtvarné umění, 4, 4, 206-208
  1954   Nad knihou S. K. Neumanna Umění a politika, Výtvarné umění, 4, 1, 48-50
  1954   Příklad mexické grafiky (K výstavě mexické grafiky v Mánesu, červen - červenec 1954), Výtvarné umění, 4, 8, 373-378
  1954   Umělecké nadsazení jako podstatný rys realismu, Výtvarná práce
  1954   V. I. Lenin: Filosofické sešity, Výtvarné umění, 4, 6, 302-302
  1954   V. S. Kemenov - I. Erenburg: Za pravdivé zobrazení skutečnosti, Výtvarné umění, 4, 8, 400-400
  1954   Zamyšlení nad dvěma knihami (Z. Nejedlý: O literatuře, F. X. Šalda: Kritické projevy), Výtvarné umění, 4, 2, 100-102
  1955   Cesty našeho krajinářského umění, Výtvarné umění, 5, 7-8, 313-326
  1955   Eckermannovy Hovory s Goethem, Výtvarná práce
  1955   Grafika Ladislava Čepeláka (Poznámky k výstavě), Výtvarná práce
  1955   Chvíle zastavení s Antonínem Slavíčkem, Výtvarné umění, 5, 5, 212-219
  1955   Josef Václav Myslbek, Výtvarné umění, 5, 4, 191-191
  1955   Mánesovy květiny, Výtvarné umění, 5, 5, 230-232
  1955   Medailony z Jízdárny (Vincenc Makovský), Výtvarná práce
  1955   Podzimní výstavy brněnského Domu umění, Výtvarná práce
  1955   Před zasedáním theoretiků a kritiků, Výtvarná práce
  1955   Referát Dušana Šindeláře (Stručný výtah), Výtvarná práce
  1955   Sochař Vincenc Makovský, Výtvarné umění, 5, 4, 178-184
  1955   Umění portrétu, Výtvarné umění, 5, 1, 12-22
  1955   Za Janem Štursou (K třicátému výročí umělcovy smrti), Výtvarná práce
  1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce
  1956   Medailon z výstavy 10 let (Karel Souček), Výtvarná práce
  1956   Medailony z Jízdárny (Josef Multrus), Výtvarná práce
  1956   O základních otázkách socialistického realismu, Výtvarná práce
  1956   Rudolf Kremlička (Klasik české moderní malby), Výtvarná práce
  1956   V. V. Štech: Rembrandtovy kresby a grafika, Výtvarné umění, 6, 1, 47-48
  1956   Vítězslav Nezval: Rudolf Kremlička, Výtvarné umění, 6, 2, 96-96
  1957   Konečně O. Hostinský, Výtvarné umění, 7, 7, 278-279
  1957   Kritikové moderního umění, Výtvarné umění, 7, 1, 29-34
  1957   Setkání se sovětskými umělci, Výtvarné umění, 7, 8, 361-367
  1958   Úvaha o XXIX. bienále v Benátkách, Výtvarné umění, 8, 7, 298-305
  1958   Výstava Padesát let moderního umění v Bruselu, Výtvarné umění, 8, 6, 254-261
  1958   XXIX. Biennale v Benátkách, Výtvarná práce, 16
  1959   Keramika Pravoslava Rady, Výtvarné umění, 9, 5, 216-219
  1959   VII. přehlídka maďarského výtvarného umění, Výtvarná práce, 12
  1960   Dva obrazy Josefa Brože, Výtvarné umění, 160-163
  1961   Ke společenské funkci oborů výtvarného umění, Výtvarné umění-13
  1962   O nové pojetí funkčnosti v tvorbě užitkových věcí, Výtvarná práce
  1962   O užitém umění komplexně (Hodnota estetická, užitná a směnná), Výtvarná práce
  1963   O pravé a nepravé modernosti (v tvorbě užitého umění a průmyslového výtvarnictví), Výtvarná práce
  1964   Cesta, Výtvarná práce, 12, 3
  1964   Krásno a šeredno, Výtvarná práce
  1964   Krásno a šeredno, Výtvarná práce
  1964   o VŠUMPRUM a nejen o UMPRUM, Výtvarná práce, 11-15
  1964   Příroda a krajina, Výtvarná práce
  1966   Osudy estetických kategorií (Od pitoresknosti k absurditě), Výtvarná práce
  1966   Rozpornost moderního umění a problém tzv. okrajových uměleckých a estetických jevů, Výtvarné umění, 503-508
  1966   Z malé estetické abecedy I. (Větrná korouhvička a meze účelovosti), Výtvarná práce
  1966   Z malé estetické abecedy II. (Kapitola o grotesce), Výtvarná práce
  1966   Z malé estetické abecedy III. (Koš z Káhiry aneb vhodnost estetiky), Výtvarná práce
  1967   Atraktivnost, módnost a nenápadnost, Výtvarná práce
  1967   O krabičce a způsobu výroby, Umění a řemesla, 14-15
  1967   Osudy estetických kategorií (Kapitola o grotesce), Výtvarná práce
  1967   Osudy estetických kategorií (Rarita, bizarnost a kuriozita), Výtvarná práce
  1967   Smysl barvy v díle Františka Jiroudka, Výtvarné umění, 105-115
  1967   The meaning of colours in the work of František Jiroudek, Výtvarné umění
  1968   Filosofie umění, Výtvarná práce
  1968   Poznámky k sociologii módy, Výtvarná práce
  1968   Technická civilizace a kultura, Výtvarná práce-10
  1969   Tvar jako kategorie estetická, Výtvarná práce
  1969   Výzva Rady, Výtvarná práce
  1975   Úvahy o soudobém figurálním a ozdobném porcelánu, Návrh a bydlení 1975, 37-48
  1976   Staré a nové o dekoru a dekorativnosti, Umění-12
  1977   Realismus a socialistický realismus, Výtvarná kultura-12
  1978   Smysl tématu (Poznámky k Návrhu na mozaiku Ležáky V. Sychry z r. 1951), Umění-11
  1979   Kritické myšlení a kritika, Výtvarná kultura
  1979   Marxistická estetika jako věda a inspirace, Výtvarná kultura
  1979   Zpředmětněný člověk, Umění a řemesla
  1980   Poznání uměleckého díla, Výtvarná kultura, 14-21
  1984   Všední a nedělní, Umění a řemesla
  2001   'Soud' s Emilem Fillou, České umění 1938-1989, 172-181
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Návrh a bydlení 1974, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1975   Návrh a bydlení 1975, Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK), Praha

Dušan Šindelář

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Chvála věcí (Úvahy o smyslu věcí v našem životě), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha

Dušan Šindelář

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/04/13 -   Bohumil Eliáš, Jindřich Goetz, Kapka Toušková, Karel Vaňura, Městské muzeum, Hořice (Jičín)

Dušan Šindelář

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Aktiv theoretiků, kritiků a historiků (Uvítací projev Adolfa Hoffmeistera), Výtvarná práce
  1956   Ceny Antonína Matějčka uděleny, Výtvarná práce, 10
  1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvítací projev předsedy přípravného výboru soudruha Antonína Pelce), Výtvarná práce
  1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (O čem se mluvilo v diskusi), Výtvarná práce
  1956   Dušan Šindelář: Vincenc Makovský..., Výtvarná práce
  1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce
  1956   Z nových knih, Výtvarná práce
  1957   Krása a umění, Výtvarná práce, 10
  1958   Dušan Šindelář: Problém krásna v současném umění a estetice..., Výtvarná práce
  1958   Přednášky Lidové university v Praze, Výtvarná práce, 10
  1958   Viktor Nikodém, Bedřich Vaniček - Antonín Hartmann..., Výtvarná práce
  1959   O nový životní sloh, Výtvarná práce
  1960   The Journal of Aesthetics and Art Criticism č. 4/1959 (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 94-96
  1961   Dušan Šindelář: Henry Moore..., Výtvarná práce
  1963   O estetice průmyslového vlastnictví, Výtvarná práce, 11, 15-16-13
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce
  1966   Estetický zápisník Dušane Šindeláře, soubor..., Výtvarná práce, 10
  1971   Stanovisko umělců a kulturních pracovníků, Výtvarná práce
  1977   Publikace o výtvarném umění (Ohlédnutí za staršími publikacemi), Výtvarná kultura
  1977   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1983   Ocenění tvůrčí práce (Ze života SČVU), Výtvarná kultura