Jitka Haaková

* 5. 6. 1943, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
curator, art historian

 

sex: female

word:
V Tatranskej galérii v Poprade sa ako historička umenia špecifikovala na výskum regionálneho umenia 19. a 20. Storočia a tatranskej tematiky v umení. Tieto oblasti patria medzi základné zberateľské aktivity galérie. Pre centrálny katalóg výtvarných diel v Slovenskej národnej galérii spracovala dokumentáciu zbierkového fondu od vzniku Tatranskej galérie. Bola kurátorkou vyše 100 výstav, ktoré galéria pripravila vo vlastných priestoroch i v partnerských inštitúciách na Slovensku aj v zahraničí. Pripravila 29 katalógov k výstavám v Tatranskej galérii a Galérii umelcov Spiša, o výstavách referovala v regionálnej i odbornej tlači. Výsledkom dlhoročného výskumu umenia s tatranskou tematikou bola publikácia vydaná Tatranskou galériou v Poprade Obraz Tatier (2000) 3.2 Samostatné publikácie: Obraz Tatier, 2000. Výber zo štúdií: Motív Tatier v slovenskej krajinomaľbe I.- X. In: Vysoké Tatry, 1977, č. 5, s. 12-13; 1977, č. 6, s.13-14; 1978, č. 1, s.12-13; 1978, č. 2, s. 22-23; 1978, č. 3, s.20-21; 1978, č, 4, s..12-13; 1978, č, 5, s. 17-19; 1978, č. 6, s. 25-27; 1979, č. 1, s. 14-16; 1979, č- 2, s. 21-22; Motív Tatier vo výtvarnom umení. In: Zborník prác o Tatranskom národnom Parku, 1983, s. 241-264; Príroda Tatier vo výtvarnom umení. In: Tatranský národný park. Biosférická rezervácia, 1994. Katalógy výstav, skladačky, letáky k výstavám: Tatry v umení, 1973; Bedřich Kostřánek, 1973; Umění bojující, 1973; Pamätné miesta SNP v diele Jaroslava Votrubu, 1974; Slovenské umění ze sbírek Tatranské galerie (Vysoké Mýto, ČR), 1974; Grafika bojujúca (Šumperk, ČR), 1974; Zamagurie v tvorbe Michala Trembáča, 1974; Ondrej Ivan - kresby a maľby, 1976; Blažena Laníková, 1977; Michal Trembáč - výber z tvorby, 1979; Tatry vo výtvarnom umení, 1981; Umelci Spiša k výročiu oslobodenia, 1985; Súčasné východoslovenské umenie - zátišie, 1985; Jozef Kupko - výber z tvorby, 1986; POPAM´86, 1986; Michal Trembáč. Katalóg výstavy pre Szarvas (Maďarsko), 1988; Človek v meste. Súčasná tvorba východoslovenských umelcov II., 1989; Mária Kovaľová - email, 1990; 30 rokov Tatranskej galérie, 1990; Gustáv Mallý. V Tatrách a pod Tatrami, 1992; Eva Končeková - maľba, textil, 1992; Peter Pollág - O nás, 1992; Miloslav Semančík - plastiky, 1992; František Turcsányi - Obrázky z Afriky, 1993; Ferdinand Katona - obrazy a kresby, 1993; Pohľad na Medzinárodný salón horskej fotografie, 1995; A Historical Perspective on the Origins Of The Power Station. In: Projekcie. Photographic installations (Sheffield, Great Britain), 1995 [v spolupráci]; Viliam Forberger - Eugen Wallachy. Kresby, 1996; Eva Končeková. Jubilejná výstava. 1997; Peter Pollág - práce na papieri, 1998; Odkryté hodnoty, 1998; Medzinárodné sochárske sympózium Vyšné Ružbachy, 1998; Ján Veselovský - architektúra, Štefan Hudzík - plastika, 1999; Vladimír Popovič - Kráter 999, 1999; Michal Trembáč - obrazy, 1999; Slovenský raj 2001. Medzinárodný maliarsky plenér, 2001; Jozef Hanula 1863-1944. Stála expozícia, 2002; Záhrada umenia. Medzinárodné sochárske sympózium, 2002; 15 x 15, 2003; Slovenský raj 2003. Medzinárodný maliarsky plenér, 2003; Záhrada umenia. Medzinárodné sochárske sympózium Spiš, 2004.
kniznicapp.6f.sk, 25.7.2019