Anish Kapoor

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Anish Kapoor
1998   Anish Kapoor
1998   Anish Kapoor
2009   Anish Kapoor: Shooting into the corner
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Documenta IX
2006   The Grand Promenade
2009   Marble
2011   Kosmos Rudolf Steiner
2011   Myslet bez konce: Rudolf Steiner inspirací / Thinking without limits: Inspired by Rudolf Steiner (Rudolf Steiner a současné umění / Rudolf Steiner and Contemporary Art)
2020   20. století, 80. - 90. léta / The 1980s and 1990s (1)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2003   Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2009   Zpátky do lůna, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 2, 2009/01/22, 8-8
2011   Leviathan v Paříži, Art + Antiques, , 7-8, 2011/07/12, 82-85
2011   Leviatan, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 13, 2011/06/30, 8-
2011   Tintoretto, moderní umění, nostalgie a zklamání, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 18, 2011/09/08, 6-6
2012   Nová věčnost? (Zpráva o vizuálním umění ve veřejném prostoru v Česku a v Chicagu od konce studené války po současnost), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, -
2013   Kapoor v Berlíně, Art + antiques, , 9, 2013/09/06, 64-66
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1998   Anish Kapoor
2013   Kapoor in Berlin
2015   Anish Kapoor: Descension
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2011   Rudolf Steiner a současné umění / and Contemporary Art
Poster
published, title (subtitle)
2000   Anish Kapoor
Program
published, title (subtitle)
2013   Whitworth Art Gallery
Guide
published, title (subtitle)
2015   Von Hockney bis Holbein (Die Sammlung Würth in Berlin)