Alexander Calder

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Alexander Calder: A Retrospective Exhibition
1982   Tapices de Alexander Calder
1986   Calder
1992   Alexander Calder
1992   Calder
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Le surréalisme en 1947 (Exposition Internationale du Surréalisme)
1958   50 Ans D'Art Moderne
1962   Art since 1950 (Seattle World's Fair 1962)
1969   XXVe Salon de Mai
1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky)
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1984   Sammlung Helmut Klinker (Malerei, Bildhauerei, Objekte und Graphik)
1992   Transform (Bild Objekt Skulptur im 20. Jahrhundert)
1992   Graphische Sammlung 1 (Originale auf Papier)
1996   Villa Haiss
1997   Fondation Beyeler
1997   The Age of Modernism: Art in the 20th Century
1998   Aus der Sammlung Theo und Elsa Hotz
1999   Sbírka Würth / The Würth Collection (Velká jména evropského umění našeho století / Important names of European art in our century)
2002   Velká jména světového umění XX. století
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   The 20th Century Reflected in the Collection of the Moscow Museum of Modern Art
2004   Calder Miró
2006   Cologne Fine Art (15. - 19. Februar 2006)
2009   Von Rodin bis Giacometti (Plastik der Moderne)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Break-up: The Core of Modern Art, New York Graphic Society, Greenwich (Connectitut)
1967   Hledání tvaru, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1971   Myšlenky moderních sochařů, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1975   Kamenný život (O starých sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1980   Kubizm (Wprowadzenie do sztuki XX wieku), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
2003   Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Od Rodina po Moora (Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 8), ,
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Panorama současné světové plastiky, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 16-
1961   Naše výstavy v Holandsku, Výtvarná práce, 9, 12, 1961/06/26, 12-
1965   Výstava soudobé skulptury a tapiserie, Výtvarná práce, 13, 6-7, 1965/04/26, 9-9
1965/09/27   Sochař v pohybu, Výtvarná práce, 13, 18, 1965/09/27, 9-
1966   Plastika v muzeu nebo na ulici? (Kronika), Výtvarné umění, 16, 3, 1966/04/09, 150-151
1966   Pojmenování neznámého, Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 10-
1968   Za sochami v Mexiku, Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 1-16
1968   Alexander Calder, Výtvarná práce, 16, 20-21, 1968/12/10, 16-
1968   Zahraniční zprávy (Calder sedmdesátiletý), Výtvarná práce, 16, 19, 1968/11/29, 11-
1969   Alexander Calder, Světová literatura, 14, 5-6, 1969, 396-407
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1992   Alexandre Calder
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2007   Pozvánka na Jarní aukci výtvarného umění
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2019   Aukce vybraných děl (165. aukce)
Work
published, title (subtitle)
1958   Spirála
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1999   Sbírka Würth (Velká jména evropského umění našeho století)
2009   Irdische Paradiese
Yearbook
published, title (subtitle)
1966   Světová literatura 10 (1956 - 1965)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Erwerbungen 1970-1990
nedat. (2001)   Die Sammlung (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)
socha
published, title (subtitle)
1928   Znak drátěných plastik