Alexander Calder

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Maeghtova nadace, Výtvarná práce, 12, 21, 1964/12/05, 12-12
1964   Palác UNESCO, Věda a život, , 2, 1964/02, 96-99
1968   Sochařství dvaceti národů (Kronika), Výtvarné umění, 18, 3, 1968/06/30, 140-147
1969   AICA aneb kongres na kolejích, Výtvarná práce, 17, 18-19, 1969/12/08, 1-5
1979/05/26   Sochařův objev kloubu, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 16-18
1990   Poválečné výtvarné směry 3. (Kinetické umění), Tvar, 1, 32, 1990/10/11, 0-0
1995   Von der Subversion zur Produktion, Passagen / Passages, , 18, 1995, 18-18
1998   Socha pro specifický prostor: Chicago, Tachikawa a jiné příklady, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 23, 1998/11/19, 8-
2000   30 let Klubu konkrétistů (KK), Klub konkrétistů, , , 2000, 0-0