Alexander Calder

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1968   Sochári o sebe a o svojom diele, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1971   Myšlenky moderních sochařů, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha