Jindřich Ulrich

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1990   Současná česká kniha
2008   Výtvarníci proti týrání žen a dětí
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1982   Praha - výstavy září, říjen 1981 (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 8-10
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1980   Jindřich Ulrich: Miniatury
1988   Jindřich Ulrich (Výstava obrazů)
2008   Jindřich Ulrich: Obrázky a drobnosti
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1989   Adolf Born: Grafika, JIndřich Ulrich: Obrazy
1993   Jindřich Ulrich: Obrazy, Václav Pokorný: Kresby, akvarely, Stanislav Martinec: Keramika
1997   Šlí party
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2002   Malá pocta jedné fotografii (aneb Výstava domácích úkolů)
2005   Domácí úkoly na téma Žena, víno, zpěv
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Vyhnání z ráje (VIII. domácí úkol)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění