Denys Calvaert

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Počátkem září byly v brněnském Domě umění..., Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 8-