François Louis Thomas Francia

* 21. 12. 1772, Calais, Francie (France)
6. 2. 1839, Calais, Francie (France)

 

nationality: French
sex: male
web: fr.wikipedia.org/wiki/François_Louis_Thomas_Francia