Agnolo di Bronzino

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1974   Kresby mistrů XVI.-XX. století ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech
1996   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého
2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Vývoj výtvarných umění (II. Renesance, baroko), Střední odborná škola výtvarná (Výtvarná škola Václava Hollara), Praha
1967   Breve historia de la National Gallery (Con una seleccion de obras), Pitkin Pictorials Ltd, Londýn (London)
1970   Galeria nacional de Praga, Editorial Codex S.A., Madrid
1972   Renesancia (Umenie sveta), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1984   Národní galerie v Praze (I. Sbírka starého evropského umění, sbírka starého českého umění), Národní galerie v Praze, Praha
1988   Die Nationalgalerie in Prag (I. Sammlung der alten europäischen Kunst, Sammlung der alten böhmischen Kunst), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1996   Panorama der Renaissance, Propyläen Verlag, Berlín (Berlin)
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2009   Zahrady a vily manýrismu v souvislostech, Nakladatelství Jalna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 8), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
Calender
published, title (subtitle)
2001   PF 2002