Antonín Kybal

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1935   Antonín Kybal: Moderní bytová textilie
1949   Koberce Antonína Kybala
1955   Antonín Kybal: Studie krajin z let 1951-55
1963   Antonín Kybal: Tapiserie
1963   Antonín Kybal: Tapiserie
1969   Antonín Kybal: Tapiserie
1970   Antonín Kybal: Tapiserie, art protis, obrazy, kresby
1971   Antonín Kybal: Vlastní tvorba a pedagogická činnost
1974   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971
1981   Antonín Kybal: Epilog (Práce z let 1966 - 1971)
1997   Antonín Kybal
2011   Antonín Kybal
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1936   Členská výstava Umělecké besedy
1938   Členská výstava Umělecké besedy
1939   Členská výstava Umělecké besedy
1941   Členská výstava Umělecké besedy
1946   Členská výstava Umělecké besedy
1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov)
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.)
1967   I. pražský salon
1968   Bilanz 68
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Tschechische Angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
1974   Hedendaagse ambachtskunst uit Tsjechoslowakije
1975   Art protis (Deset let nové výtvarné technologie)
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (3. Bytové zařízení)
1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu)
1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu)
1979   Současné užité umění (Sklo, keramika, tapiserie, šperk (autorká individuální tvorba))
1982   Lidice ve výtvarném umění
1985   Tapiserie - umění a řemeslo
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1996   Užité umění 60. let
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1998   Moravská gobelínová manufaktura ve Valašské Meziříčí 1898 - 1998 (Dokumenty, texty, realizace)
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2005   Czech 100 Design Icons
2005   Czech 100 Design Icons
2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935)
2011   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Antonín Kybal, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1978   Současná monumentální tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Současná tapiserie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1993   Antonín Kybal, Městská knihovna Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují (Náchod)
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2013   Textilná tvorba a dizajn v 20. - 21. storočí (Vybrané kapitoly zo svetovej a československej produkcie), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2014   Desing/ nábytek/ interiéry, Zikmund, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 1. svazek A-M), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1946   Členská výstava Umělecké besedy, Národní osvobození, 17, , 1946/12/28, -
1954   Radostná přehlídka architektonické práce, Výtvarná práce, 2, 7, 1954/04/10, 6-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   Výstava textilu, Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 8-9
1957   Výstava uměleckých řemesel, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 3-
1958   Kybalova tapiserie pro světovou výstavu v Bruselu, Výtvarné umění, 8, 3, 1958/06/10, 132-135
1959   Kybalovy kapitoly o textilním umění, Výtvarné umění, 8, 10, 1959/03/31, 476-476
1959   200 let textilního tisku, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 9-
1959   Naše gobelíny v Bruselu, Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 16-
1961   Jan Spurný: Antonín Kybal (Recenze), Výtvarné umění, 11, 2, 1961/05/20, 88-89
1961   Bilance 1960, Výtvarná práce, 9, 4, 1961/02/28, 5-6
1961   60 let Antonína Kybala, Výtvarná práce, 9, 7-8, 1961/04/24, 8-
1963   100 let Umělecké besedy, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 3-
1963   Textilní umění A. Kybala, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 11-11
1966   Tapisérie na rozcestí, Výtvarná práce, 14, 21, 1966/10/20, 1-0
1967   Montrealský součet, Výtvarná práce, 15, 21, 1967/10/19, 1-
1970   V tapisériích Antonína Kybala..., Výtvarná práce, 18, 4, 1970/02/18, 4-
1971   Dům U Dvou zvonků, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 8-
1974   K výstavě životního díla Antonína Kybala, Umění a řemesla, , 3, 1974, 2-
1981   Jubilejní výstava Antonína Kybala (Výstavy), Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, 56-57
1981   Antonín Kybal - pedagog (K nedožitým 80. narozeninám), Umění a řemesla, , 3, 1981, 30-35
1981/02/25   Galerie textilní tvorby, Lidová demokracie, 37, 47, 1981/02/25, 5-
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
2003   Umění na koberci (Moravská gobelínová manufaktura), Art & Antiques, , 9, 2003/09, 106-113
2011   Kybal v Litoměřicích, Art + Antiques, , 7-8, 2011/07/12, 100-
2011   Antonín Kybal, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 19, 2011/09/22, 8-8
2012   Medailony, Geneze designu nábytku, , , 2012, 245-303
2014   Klasická moderna, Ročenka ART+, , , 2014, 41-44
2014   Antonín Kybal a krásná jizba v době největší slávy, Desing/ nábytek/ interiéry, , , 2014, 94-105
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1969   Antonín Kybal: Tapiserie
1974   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971
2011   Antonín Kybal
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1997   Tapiserie, obraz, prostor
2018   Od květu k linii (Antonín Kybal (1901-1971), Otto Eckert (1910-1995))
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2019   Zahradní aukce
Drawing
published, title (subtitle)
1969   studie
Painting
published, title (subtitle)
1947   šátek
1947   šátek Danza Barbara
první pol. 40. let 20. stol.   návrh na koberec
Offer Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Moravská gobelínová manufaktura s.r.o. Valašské Meziříčí
Picture
published, title (subtitle)
1926   bez názvu
1930   návrh na koberec
1930   návrh na koberec
1931   Návrh na koberec
1942   Návrh na tištěnou textilii
1944   Návrh na tištěnou textilii
1947   návrh na koberec
1947   návrh na koberec
1948   návrh na koberec
1956   studie ke gobelínu Smrt a dívka
1958   studie ke gobelínu Óda na radost
druhá pol. 40. let 20. stol.   návrh na koberec
druhá pol. 40. let 20. stol.   návrh na koberec
poč. 40. let 20. stol.   Návrh na tištěnou textilii
poč. 60. let 20. stol.   studie k tapiserii Dívka s holubičkou
poč. 70. let 20. stol.   Návrh na art protis
Funeral Card
published, title (subtitle)
1971   Antonín Kybal
Periodical
published, title (subtitle)
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
Program
published, title (subtitle)
2017   Galerie výtvarného umění v Náchodě (Výstavy roku 2018)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
tapiserie
published, title (subtitle)
1966   Kámen a mrak
1967   Objemy v prostoru
1967   Poslední rašení