Jaroslav Čása

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2009   Zdeněk Sýkora: Interviews, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2009   Několik otázek, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, , , 2009, 115-120