Marcel Gromaire

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   Cesta pokrokových výtvarných umělců v kapitalistických zemích, Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 178-188
1962   Novostavba muzea moderního umění v Le Havru, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 9-
1962   A. H. v Paříži, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 12-