Paolo Veronese

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1952   Klasická kresba vrcholné italské renesance
1962   Z drážďanské galerie
1964   Z drážďanské galerie
1972   Zrod evropské krajinomalby (1570-1630)
1976   Italská kresba 16. a počátku 17. století (( K výstavě Pocta Tizianovi))
1986   Od Dürera k Davidovi (Kresby starých mistrů ze sbírek Státní muzea výtvarných umění A.S.Puškina v Moskvě)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1994   Mistrovská díla Starého umění (Stálá expozice italského malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek)
1995   Masterpieces of Old Art (Permanent exposition of Italian paiting of the 14th - 18th century from Olomouc collections)
1996   Olomoucká obrazárna I. (Italské malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek)
1996   Olomouc Picture Gallery I. (Italian painting of the 14th - 18th centuries from Olomouc collections)
2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi)
2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž)
2009   Múza pod nebesy: Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek / A Muse Under Heaven: Early-baroque Italian Drawing from Bohemian and Moravian Collections
2011   Colorito (Malířství v Benátkách 16. - 18. století z moravských a slezských sbírek / 16th - 18th Century Venetian Painting in Moravian and Silesian Collections)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Piazza San Marco (Venise - Venice), Instituto Geografico De Agnostini SpA, Novara
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1972   Renesancia (Umenie sveta), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1973   Náměšť nad Oslavou (Státní zámek, město a památky v okolí), Nakladatelství Olympia, Praha
1984   Veronese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Die Kunst am Hofe Rudolfs II., Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2006   Kunsthistorisches Museum Vídeň, Euromedia Group - Knižní klub, Praha
nedatováno   Veronese, František Borový, nakladatelství, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 10), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Umělecká díla z 15. až 18. století, Výtvarná práce, 1, 20, 1953/07/24, 5-
1954   Výstava italské grafiky v Rumunsku, Výtvarná práce, 2, 8, 1954/04/23, 7-
1955   Drážďanská galerie se vrací , Výtvarná práce, 3, 7, 1955/04/08, 9-
1956   Tizian a Veronese o svých nástěnných obrazech, Výtvarné umění, 6, 1, 1956/02/20, 27-33
1960   Nový Veronesův obraz v Národní galerii, Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 127-131
1964   Torzo Veronesova vrcholného díla v Národní galerii v Praze, Umění, 12, 4, 1964/07, 387-415
1965   Neznámý Veronese (zprávy ), Výtvarná práce, 13, 2, 1965/03/06, 11-11
1968   Španělsko dnes II. , Výtvarná práce, 16, 15, 1968/08/16, 12-12
1997   Kronika, Grapheion, , 3-4, 1997, 172-179
WWW
published, title (subtitle)
  Paolo Veronese (cs.wikipedia.org)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2014   Quattro Veronese venuti da Lontano: Le Allegorie ritrovate
2014   Scopri il Veneto di Veronese
Guide
published, title (subtitle)
1965   Průvodce Obrazárnou Pražského hradu
2011   Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži