Clara Istlerová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Magnetická pole, Československý spisovatel, Praha