Vladimír Zákrejs

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   České vysoké učení technické, Praha ,
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Právnická fakulta, práva),