Francisco José de Goya y Lucientes

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Španělská rapsodie, Družstevní práce, Praha 1
1955   Goya čili Trpká cesta poznání, Československý spisovatel, Praha
1961   Stezky a cesty poezie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1939   Bedřich Půža: Prostota UMĚNÍ, Jitro, 20, 1, 1938/09/01, 29-
Periodical
published, title (subtitle)
1938/09/01   Jitro (Časopis katolických studentů)
1957/10   Květen (Literatura, umění, život)