Lubomír Typlt

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2007   Typický obraz (Petr Vaňous: Pluralita mezi rozumem, emocí a kalkulem (Skica k vývoji českého malířství posledních dvou desetiletí)), Revue Art, , 1, 2007/1, 19-22
2011   Fundamenty a sedimenty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 4, 2011/02/24, 16-
2012   Souček a sklo, Art + Antiques, , 11, 2012/11/08, 22-23
2013   Od bibliofilií po současnost, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 18-18
2013   Od Slavíčka po Typlta, Art + Antiques, , 7 + 8, 2013/07/12, 24-26