Meindert Hobbema

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Breve historia de la National Gallery (Con una seleccion de obras), Pitkin Pictorials Ltd, Londýn (London)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 9), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha