Johannes Itten

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Dobrodružství barvy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Soutěž na návrhy potištěných tkanin pro vnitřní zařízení, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 14-15