Václav Wagner

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2015   Proti času (Konzervovanie-reštaurovanie v Československu 1918-1971), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2002   Pacov Václava Wagnera, Pro Arte, , , 2002, 371-379
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Registry of Care Benefit/Edition
published, title (subtitle)
1970   Václav Wagner (1894 - 1962) (Literární pozůstalost)