Vlastimil Havlík

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Jaroslav Sodomka: Malíř Vysočiny
1987   Věra Vovsová: Obrazy
1997   Dana Holá Charvátová: Kresby, grafika, koláže, textilie
1997   Jiří Kodym: Návraty
1998   Stanislav Gaber: Zátiší a krajina
1999   Milan Bubák
2007   Stanislav Kulda: Kresby, obrazy, litografie
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2016   UMPRUM ATTACK!
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018   Poklady sbírek Královéhradeckého kraje, Regionální muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1985   Marius Stadler (1884-1964), Umění a řemesla, , 1, 1985, 67-68
1998   Akademický malíř Josef Ducháč, Broumovsko (Časopis spoluobčanů Broumovska, Policka a Teplicka), 12, 3-4, 1998, 0-0
2011   Bienále ateliérů textilní tvorby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 13, 2011/06/30, 12-
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1993   Ivo Švorčík: Obrazy, kresby, grafika - tvorba z let 1953 - 93