Jan Máchal

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha