Ladislav Janouch

year of award, name of award, category, comment
1973   X. festival mládeže, Berlín, Cena vysokých uměleckých škol,
1978   Intersymposium Siklós, Vysoké ocenění,
1986   Výroční cena Svazu českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění, _,
2000   Intersalon AJV České Budějovice, Čestné uznání,
2004   Intersalon AJV České Budějovice, Cena hejtmana jihočeského kraje,
2009   Evropská unie umění, Cena za uměleckou a kulturní činnost - sochařství,
2015   Soutěž na portrét arch. Jana Kaplického, 1. místo,
2016   Sochařské sympozium Rehabilitační nemocnice Beroun, 1. místo za nejlépe provedené dílo,