Ladislav Janouch

from - to, institution, city, (notes)
0 - 0   Praha, Praha, ()
0 -   Accademia di belle Arti Pietro Vannucci (Akademie výtvarných umění), Perugia, ()
0 -   Maďarsko, _, ()
0 -   Jugoslávie, _, ()
1965 - 1967   Družstvo KERAMO, Praha, ()
1973 - 0   svobodné povolání, _, (dosud)