Eugen Suchoň

* 25. 9. 1908, Pezinok (Pezinok), Slovensko (Slovakia)
5. 8. 1993, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
composer

 

nationality: Slovak
sex: male