Miloš Štofko

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Miloš Štofko: Absurdopletizmy
nedatováno   Miloš Štofko: Obrazy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Art In (Dvojstup)
2001   Slovenská strela
2013   Výročný kalatóg 2013 (Galéria 19)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Galéria Palisády (Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Palisády 51, Bratislava), Vydavateĺstvo SAPAC, spol. s. r. o., Bratislava (Bratislava)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVII. Šte - Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1995   Miloš Štofko - Absurdné čekanie, absurdopletizmy (19. 1. - 19. 2. 1993), Galéria Palisády, , , 1995, 68-68
1995   V ústraní a tak trochu i v tieni..., Galéria Palisády, , , 1995, 70-70
2013   Miloš Štofko (Voyeurizmus z cyklu SIEŤ - Voyeurism from the Cycle NET), Výročný kalatóg 2013, , , 2013, 30-33
2013   Miloš Štofko (Sprievodný text k výstavě Voyeurizmus - Supplementary text to the exhibition Voyeurism), Výročný kalatóg 2013, , , 2013, 56-59
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1992   Pozvánka na výstavu Miloša Štofku: Postpletizmy
1999   Miloš Štofko: Simulakrum
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2006   Hermovo ucho
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
Poem-Picture
published, title (subtitle)
neuveden   Pleť, nádej, páraj
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; slovenská