Miloš Štofko

Encyclopedia
published, title (subtitle)
2007   Od abstrakcie po živé umenie (Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia)