Miloš Štofko

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava) ,
1978 - 1983   Trnavská univerzita, Trnava (Trnava) (Pedagogická fakulta, slovenský jazyk, výtvarná výchova),