Otakar Novák

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Umění a čin, Československý spisovatel, Praha