Igor Benca

* 11. 10. 1958, Topoľčany (Topoľčany), Slovensko (Slovakia)
Illustrator, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0032679
WIKIDATA: Q12767382
VIAF: 85501434

Igor Benca
Korisť
1988
kombinovaná technika
papír
180 x 75
Igor Benca
Orfeus a Euridika I.
1988
kombinovaná technika
papír
198 x 154
Igor Benca
Orfeus a Euridika II.
1988
kombinovaná technika
papír
199 x 159
Igor Benca
Vzbura hlavy
1988
kombinovaná technika
papír
803 x 499
Igor Benca
Olizovači mosadze
1988
kombinovaná technika
papír
115 x 140
 

Igor Benca

V roku 1973-1977 študoval na gymnáziu, 1981-1987 na Vysokej škole výtvarných umení, odbor grafika. V roku 1999 sa habilitoval na docenta. V rokoch 1988-1991 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Od roku 1991 Igor Benca pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre výtvarnej tvorby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2001 pracoval ako vedúci katedry grafiky, neskôr ako dekan Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venuje sa grafike, maľbe ilustrácií, známkovej tvorbe a výtvarnej tvorbe v architektúte, spoluautor a spoluorganizátor niekoľkých výtvarných podujatí, pravidelne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných výstav, vo svojej tvorbe sa venuje figurálnemu znaku, posledné práce nadväzujú na súčasné neoabstraktné tendencie.
Je členom Slovenskej výtvarnej únie, združenie grafikov "G-bod".
sk.wikipedia.org, 06/2017

Igor Benca

 

Igor Benca

Igor Benca
Korisť
1988
kombinovaná technika
papír
180 x 75
Igor Benca
Orfeus a Euridika I.
1988
kombinovaná technika
papír
198 x 154
Igor Benca
Orfeus a Euridika II.
1988
kombinovaná technika
papír
199 x 159
Igor Benca
Vzbura hlavy
1988
kombinovaná technika
papír
803 x 499
Igor Benca
Olizovači mosadze
1988
kombinovaná technika
papír
115 x 140
Igor Benca
A odchádzajú potichu
1988
kombinovaná technika
papír
803 x 640
Igor Benca
Sám
1988
kombinovaná technika
papír
805 x 480
Igor Benca
Stretnutie
1988
lept (C 3)
papír
640 x 780
Igor Benca
Pour feliciter 1989
1989
kombinovaná technika
papír
178 x 115
Igor Benca
Večer s Bulgakovom
1989
kombinovaná technika
papír
182 x 115
Igor Benca
Fixovaný pohyb IV.
1999
monotyp
papír
1000 x 700
Igor Benca
Recyklácia II.
1999
monotyp
karton
1002 x 678
Igor Benca
Recyklácia I.
1999
monotyp
karton
1000 x 700
Igor Benca
Fixovaný pohyb 08
2002
tisk z plochy
papír
1000 x 700
Igor Benca
Fixovaný pohyb 05
2002
tisk z plochy
papír
1000 x 700
Igor Benca
Z cyklu Chemickí bratia
2003
tisk z plochy, vlastní technika
papír
970 x 700
Igor Benca
Bez názvu
2004
kombinovaná technika
papír
420 x 300
Igor Benca
Z cyklu Chemickí bratia
2005
kombinovaná technika
papír
970 x 700
Igor Benca
Z cyklu Recyklácie
2006
tisk z plochy
papír
1520 x 1000
Igor Benca
Levitácia I.
2012
kombinovaná technika, malba, tisk
plátno, akryl
80 x 110 cm
 

Igor Benca

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1981 - 1987   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika, Brunovský Albín, *1935

Igor Benca

from - to   institution, city, notes
2001 - ????   Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Jana Kollára 22, pedagóg

Igor Benca

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917, zahraniční člen, 2008
???? - ????   Združenie grafikov G-bod, *

Igor Benca

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/11/22 - 2006/12/17   Igor Benca: Grafika (Recyklácie), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/09 - 1987/10   Český a slovenský exlibris, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/03/16 - 1989/04/30   Súčasná československá ilustrácia detskej knihy, Kultúrno-spoločenské stredisko pre deti a mládež, Bratislava (Bratislava)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/06/01 - 1989/06/26   Celoslovenská výstava mladých, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1989/09 - 1989/10   BIB: Bienále ilustrácií Bratislava / Biennale of Illustrations Bratislava 1989, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1989/09/08 - 1989/09/21   Dialógy, Galéria a predajňa SFVU Dielo, Bratislava (Bratislava)
1989/10/18 - 1989/11/07   Dialógy, Galéria a predajňa SFVU Dielo, Praha
1989/10/24 - 1989/11/13   Slovenské exlibris, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/12/15 - 1990/02/28   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/09/04 - 1990/09/14   Igor Benca, Karol Felix, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1993/09/24 - 1993/10/08   Art In: Dvojstup, Umelecká beseda Nítry, Nitra (Nitra)
1993/09/24 - 1993/10/08   Art In: Dvojstup, Divadlo Andreja Bagara v Nítre, Nitra (Nitra)
1993/09/24 - 1993/10/08   Art In: Dvojstup, Nitrianska štátna galéria (Ponitrianska galéria), Nitra (Nitra)
1994/07/27 - 1994/08/21   Slovenská grafika, Galerie Hollar, Praha
1995/05/27 - 1995/07/25   Inter-Kontakt-Grafik ´95 1. mezinárodní trienále grafiky Praha, Staroměstská radnice, Praha
1999/09   Igor Benca, Karol Felix: Grafiky, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
2000/06/26 - 2000/09/04   Albín Brunovský a jeho škola, Galerie U prstenu, Praha
2001/08/08 - 2001/09/02   Současná slovenská grafika, Galerie Hollar, Praha
2001/09/08 - 2001/12/08   G - bod: Pokračujeme, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2005/12/07 - 2006/02/24   Súčasná slovenská grafika 16, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/01/09 - 2008/02/10   Jubilanti Hollaru 2008, Galerie Hollar, Praha
2008/07/02 - 2008/07/27   Současné evropské exlibris, Galerie Hollar, Praha
2013/01/02 - 2013/02/03   Jubilanti Hollaru 2013, Galerie Hollar, Praha
2019/06/29 - 2019/09/22   Screening: Sbírka SWO a ISSO Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/02/02 - 2023/02/26   Perimetr serigrafie: Současná slovenská serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022, Galerie Hollar, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/30   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
knižní prezentace
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/06/28 - 2006/07/23   Slovenští grafici / členové SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/28 - 2011/04/30   21. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

Igor Benca

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Český a slovenský exlibris, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1989   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1989   Bienále ilustrácií Bratislava
  1989   Celoslovenská výstava mladých, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1989   Súčasná československá ilustrácia detskej knihy, Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí (Trutnov)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1993   Art In (Dvojstup), Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  1994   Slovenská grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2000   G-bod, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2001   G-Bod: Pokračujeme / We continue, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2013   Jubilanti Hollaru 2013, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2019   Screening: Výběr tisků z Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava (ISSO) z let 2013–2019 / Selection of Prints from the International Serigraphy Symposium Ostrava (ISSO) 2013–2019, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2020   Screening (Přesahy grafiky 2019 / Printmaking Crossovers 2019), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2019   Alternatívna slovenská grafika (Netradičné, experimentálne a autorské podoby slovenskej grafiky v druhej polovici 20. storočia), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   A New Thematic Print Triennial and its eight Prize Winners (Inter-Kontakt-Grafik, Prague - Cracow 1995), Grapheion, 0, 76-85
  1996   Nové tematické trienále grafiky a jeho osm laureátů (Inter-kontakt-grafik), Grapheion, 76-77
  1998   Shared memories (Martin Štěpánek and his edition at the anniversary of the founding of Czechoslovakia), Grapheion, 5, 52-53
  1998   Spoločná pamäť (Martin Štěpánek a jeho edícia k 80. výročiu vzniku Československej republiky), Grapheion, 5, 52-53
  2005   Téměř děsivá krásná tajuplnost (K výstavě grafiky Igora Benci a Karola Felixe v Galerii z ruky v Křížovicích - září 1999), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, 72-73
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Igor Benca: Grafika (Recyklácie)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Dialógy, Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1989   Dialógy, Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1989   Slovenské exlibris, Kniha, n.p., Praha
  2000   Albín Brunovský a jeho škola, Galerie U prstenu, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   A odchádzajú potichu
  1988   Korisť
  1988   Olizovači mosadze
  1988   Orfeus a Euridika I.
  1988   Orfeus a Euridika II.
  1988   Sám
  1988   Stretnutie
  1988   Vzbura hlavy
  1989   Pour feliciter 1989
  1989   Večer s Bulgakovom
  1999   Fixovaný pohyb IV.
  1999   Recyklácia I.
  1999   Recyklácia II.
  2002   Fixovaný pohyb 05
  2002   Fixovaný pohyb 08
  2003   Z cyklu Chemickí bratia
  2004   Bez názvu
  2005   Z cyklu Chemickí bratia
  2006   Z cyklu Recyklácie
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Igor Benca, Karol Felix
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Současná slovenská grafika
  2006   Slovenští grafici, členové SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
  2008   Jubilanti Hollaru 2008
  2008   Současné evropské exlibris
  2023   Perimetr serigrafie (Současná slovenská serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Levitácia I.
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Igor Benca

Igor Benca

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Na pražské trienále som sa dostal..., Grapheion, 79
  2004   Z odkazu Jiřího Johna, Haló noviny, 13

Igor Benca

year of award   award name, type, notes
1995   Cena primátora města Bratislavy