Bedřich Berchtold z Uherčic

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Kdo byl kdo (Naši cestovatelé a geografové), Nakladatelství Libri, Praha