František Zuman

* 2. 10. 1870, Bělá pod Bezdězem (Mladá Boleslav), Česká republika (Czech Republic)
22. 2. 1955, Stará Boleslav, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (, Česká republika (Czech Republic)
finanční úředník, translator, historian, graphic artist, draghtsman, illustrator

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
-
Absolvent mlaboleslavského gymnázia a práv v Praze. Finanční úředník státní správy. - Celý život byl v úzkém spojení se svým rodištěm. Měl rozhodující zásluhu na založení okresního muzea, iniciátor řady jeho významných vlastivědných akcí. Zasloužil se o zasazení pamětní desky na rodném domě historika K. Tieftrunka, iniciátor zřízení památníku K. H. Máchy na Bezdězu aj. Pracoval v řadě kulturních organizací, např. České Matici, Klubu za starou Prahu, Společnosti přátel starožitností. Dopisující člen Královské české společnosti nauk. - Publikoval v regionálních periodikách i v denním tisku o historii Bělé a Bezdězu. Vysoce hodnocena byla jeho Knížka o papíru a materiály o filigránech českých papíren. - Trvale bydlel ve Staré Boleslavi. - (V. Loyda ve své publikaci Hlas domova uvádí nesprávné datum úmrtí 2. 10. 1955)
svkkl.cz, 14.7.2019
-
Ve výtvarném umění samouk. V cyklu akvarelů zachytil zaniklou Starou Boleslav. Ilustracemi přispíval do časopisu Společnost přátel starožitností. Zaměřen na dějiny českého sklářství a zejm. papírenství 16.-19. stol.