Jaroslav Teplý

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1981   Plastika lidových tvůrců, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVII. Šte - Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)