Pavel Jasanský

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1969   Adresát Milena Jesenská, , Klub Mladá poezie, Praha
Periodical
published, title (subtitle), notes
1966/09   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), obálka
sborník písniček
published, title (subtitle), notes
1969   Skiffle kontra,