František Hála

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Českoslovenští politici 1918/1991 (Stručné životopisy), Martin Hodný, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
WWW
published, title (subtitle)
  František Hála (cs.wikipedia.org)