Vladimír Mečiar

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Českoslovenští politici 1918/1991 (Stručné životopisy), Martin Hodný, Praha