Bohuslav Knobloch

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1954   Abc akvaristy, přebal, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha