Otakar Mrkvička

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1940   Obrazy Otakara Mrkvičky
1943   Před obrazy Otakara Mrkvičkay / Vor den Bildern des Otakar Mrkvička
1945   Z válečného deníku Otakara Mrkvičky
1953   Otakar Mrkvička: Karikatury
1970   Výstava z díla Otakara Mrkvičky
1971   Otakar Mrkvička
nedatováno   Otakar Mrkvička: politické a satirické kresby
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1933   Jubilejní výstava Umělecké besedy 1933
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1936   Členská výstava Umělecké besedy
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1943   Květiny a jejich obrazy / Blumen und deren Abbildungen
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1946   Mánes 1946
1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři
1949   Výtvarník mezi horníky
1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   III. členská výstava
1952   Malíři a sochaři o dětech a dětem
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1961   40 let české politické karikatury
1965   Moderní česká kresba
1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Nové přírůstky a nákupy
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1971   České sociální umění
1971   Bič smíchu
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1972   Tschechische antifaschistische Karikaturen
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část)
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1979   Nezapomenutelná generace (Sociální tendence v českém výtvarném umění v období let 1913-1930 ze sbírek Národní galerie v Praze a Severočeské galerie v Litoměřicích)
1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava)
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1981   Československá pokroková grafika
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce
1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Moderní český plakát 1918 - 1945
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   Czeska fotografia 1918-1938
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   VŘSR a české výtvarné umění
1987   Česká avantgarda Španělsku
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1988   Česká karikatura proti fašismu a válce 1933-1945
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych
1990   Česká kresba XX. století II
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1995   Ohniska inspirace II (Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco)
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2000   Melancholie
2002   Poezie magického realismu
2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
2009   Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938)
2018   První republika 1918-1938
2019   Mapa světa Karla Teigeho
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2019   Devětsil 1920-1931
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1961   Guillaume Apollinaire a Čechy, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Český kreslený humor XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
2007   Mezi obrazem a textem (Text a grafém v evropském a českém malířství), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1940   Buďto nové umění bude proletářské, nebo nebude vůbec. Pod hvězdnou oblohou..., Obrazy Otakara Mrkvičky, , , 1940, -
1943   Před obrazy Otakara Mrkvičkay / Vor den Bildern des Otakar Mrkvička, Před obrazy Otakara Mrkvičkay / Vor den Bildern des Otakar Mrkvička, , , 1943, 0-0
1945   Listy z válečného deníku Otakara Mrkvičky..., Z válečného deníku Otakara Mrkvičky, , , 1945, 0-0
1945   Léta viděla nás s Otakarem Mrkvičkou..., Z válečného deníku Otakara Mrkvičky, , , 1945, 0-0
1945   Otakar Mrkvička (Září v pražských výstavách), Lidová kultura, 1, 18, 1945/09/29, 3-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   Za Otakarem Mrkvičkou, Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 5-5
1957   Československé umění v boji proti fašismu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 11-12
1958   Otakar Mrkvička: Hledání a zápasy, Květen, 3, 12, 1958/10, 704-
1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9, 11, 1961/06/07, 7-8
1962   Ze života architektonické avantgardy (Jak jsme přišli do devětsilu), Výtvarná práce, 10, 4, 1962/03/16, 4-5
1963   S. M. K. Devětsil, Plamen, 5, 8, 1963/08, 93-95
1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, , , 1966, 1-8
1966   Bibliografie knižní grafiky výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, , , 1966, 9-15
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 26, 2, 1978, 97-113
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1982   Teoretický odkaz Otakara Mrkvičky, Umění, 30, 6, 1982, 543-564
1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 2-10
1987   Vzpoura proti výlučnosti, Umění, 25, 1, 1987, 80-87
1989/06/13   Střet snů a skutečnosti (Umění mezi dvěma válkami), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 12, 1989/06/13, 5-
1993   Knižní výtvarníci fy Borový, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, , , 1993, 26-32
1996   Česká avantgarda v době španělské občanské války, České imaginativní umění, , , 1996, 242-257
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, , , 2000, 7-79
2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, , , 2011, 83-96
2012   Klasická moderna, Ročenka ART+, , , 2012/02, 40-44
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1943   Otakar Mrkvička: Obrazy a kresby
1945   Otakar Mrkvička: Z válečného deníku
1971   O. Mrkvička: Obrazy, kresby, ilustrace, divadelní návrhy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1943   Květiny (Obrazy, kresby a grafiky 27 současných malířů)
1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927)
2019   Mapa světa Karla Teigeho
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
2000   Výtvarné umění
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011)
2011   24. aukce výtvarného umění
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
Work
published, title (subtitle)
  Zápas
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2003   Metamorfozy człowieka
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1957   Otakar Mrkvička (akademický malíř, novinář, výtvarný kritik a spisovatel)
Poster
published, title (subtitle)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2019   Obrazy Kooperativy
Program
published, title (subtitle)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen - duben 2006)
Guide
published, title (subtitle)
2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
Text
published, title (subtitle)
1945   Válečný deník malířův (Otakar Mrkvička)