Otakar Mrkvička

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1942   Martin Salcman
1942   Obrazy Zdeňka Tůmy / Zdeněk Tůmas Bilder
1942   Výstava obrazů, kreseb a grafik Františka Tichého
1942   Antonín Strnadel: Ilustrace a kresby / Illustrationen und Zeichnungen
1943   Sochař Jindřich Wielgus / Bildhauer Jindřich Wielgus
1944   Karel Černý
1946   Jiří Krejčí
1948   Oleje a kresby Aléna Diviše
1948   Zdeněk Sklenář
1948   Jan Smetana
1948   Jan Zrzavý
1948   William Gropper: Výstava karikatur a kreseb
1949   Ludvík Kuba: 33 olejů z let 1941 - 1949
1949   Posmrtná výstava Františka Vojáčka
1950   Horník v díle sochaře Jindřicha Wielguse
1957   Richard Wiesner: Práce z posledních let
1968   Josef Brož: Obrazy z let 1931 - 1967
1971   Jaroslav Grus: Malířské dílo z let 1910 - 1971 (Souborná výstava k umělcovým osmdesátým narozennám)
1973   Jan Zrzavý: Výběr z kreseb od roku 1909
1973   Jindřich Wielgus: Sochy & kresby
1974   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971
1977   Josef Lada 1887 - 1957: Výběr z malířského díla
1987   Svět Emila Filly
1995   Alén Diviš: Pozdní kresby
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1971   Bič smíchu
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1945   1939 - 1945 (Hrst veršů Jaroslava Plasse s náčrtky Otakara Mrkvičky), ,
1949   Dějiny zblízka (Soubor satirických kreseb), František Borový, nakladatelství, Praha
1957   Rozhlásky, Československý spisovatel, Praha
1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1972   Vyprávění o Josefu Ladovi (K 85. nedožitým narozeninám a k 15. výročí smrti národního umělce Josefy Lady), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1987   Vyprávění o Josefu Ladovi (U příležítosti 100. výročí narození národního umělce Josefa Lady), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s. , Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1923   Pařížský malíř Bílek..., Rudé právo, 4, 273, 1923/11/21, 7-7
1928-9   Kniha a plakát, Život, 8, , 1928, 84-87
1939   Kreslířská práce Eduarda Miléna..., Novinové kresby E. Miléna, , , 1939, -
1940   Zdeněk Rykr zemřel, Lidové noviny, , , 1940/01/17, -
1941   Malíř Vilém Plocek, 3 týdny u Topičů, , 2, 1941/04/21, 43-46
1942   Je to tak těžké mluviti tváří v tvář obrazům. (...), Martin Salcman, , , 1942, 0-0
1942   Obrazy Zdeňka Tůmy / Zdeněk Tůmas Bilder, Obrazy Zdeňka Tůmy / Zdeněk Tůmas Bilder, , , 1942, 0-0
1942   Povinnost experimentu, Život, 17, 2, 1942/02, 112-113
1943   Sochař Jindřich Wielgus / Bildhauer Jindřich Wielgus, Sochař Jindřich Wielgus / Bildhauer Jindřich Wielgus, , , 1943, 0-0
1945   Jiří Krejčí je už po léta platnou silou..., Jiří Krejčí, , , 1946, 0-0
1945   O současném umění, Kvart, 4, 1, 1945, 25-29
1946   Malíř Karel Černý, Lidové noviny, , , 1946, -
1947   Situace současného českého umění, Kvart, 5, 2, 1947/03/15, 65-72
1947   K výstavě obrazů a kreseb Josefa Šímy, Svobodné noviny, 3, 246, 1947/10/21, -
1948   Umění Aléna Diviše,…, Oleje a kresby Aléna Diviše, , , 1948, -
1948   V doutnání barev, v plaméncích studené zeleně..., Zdeněk Sklenář, , , 1946, 0-0
1948   Umění Josefa Šímy, Život, 21, 4, 1948/07/15, 98-101
1948   Obrazy Jana Smetany, Jan Smetana, , , 1948, -
1948   Kresby a grafiky Williama Groppera jsou bojovným projevem..., William Gropper: Výstava karikatur a kreseb, , , 1948, -
1948   Nad novými obrazy Karla Černého, Lidové noviny, 56, 271, 1948/11/20, -
1948/02/21   Obrazy Aléna Diviše, , , , , -
1949   Na paměť malíře Františka Vojáčka, Posmrtná výstava Františka Vojáčka, , , 1949, -
1949   Mexická grafika, Hollar, 21, 3, 1949, 93-105
1950   Sochař horníků (Sochař Jindřich Wielgus...), Horník v díle sochaře Jindřicha Wielguse, , , 1950, -
1950   Ilustrace Michaela Romberga. Výstava v Síni československého spisovatele, Lidové noviny, 58, 48, 1950/02/25, 5-5
1954   Výstava finské grafiky, Literární noviny, 3, 24, 1954/06/12, 7-7
1955   Pražské výstavy: Scénické výpravy Františka Tröstra, Literární noviny, 4, 43, 1955/10/22, 5-5
1955/10/22   Grafické dílo Petra Dillingra, Literární noviny, 4, 43, 1955/10/22, 5-5
1956   Kniha a Josef Čapek, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 7-7
1956   Malíř Táborska, Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 9-9
1956   Eduard Milén v Hollaru, Výtvarná práce, 4, 6, 1956/04/06, 7-
1956   Obrazy Jana Baucha, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 5-
1956   Kam vede dogmatismus?, Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 5-
1956   Jen dál!, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 1-2
1956   Ilustrace Jana Zrzavého, Výtvarná práce, 4, 10, 1956/06/20, 9-
1956   Diskuse o užitém umění, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 8-
1956   Výstava květin, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 10-
1956   Výstava Arnošta Paderlíka, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 9-
1956   Galerie mladých začíná, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 9-
1956   Blíž k sobě, spisovatelé a výtvarníci!, Výtvarná práce, 4, 1, 1956/01/18, 1-
1956   Mexiko je v Americe, Výtvarná práce, 4, 5, 1956/03/21, 3-
1957   Mladí z máje 57, Literární noviny, 6, 26, 1957/06/29, 5-5
1957   Zakladatelé moderní české malby, Literární noviny, 6, 43, 1957, 5-
1957   Skupina mladých umělců..., Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 10-10
1957   Jak jsem ho znal, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 3-
1957   Malíř Karel Černý, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 10-10
1957   Povltaví Miloše Pošara, Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 8-
1957   Kresby Oty Janečka, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 9-
1957   Pohádkové vidiny Ludmily Jiřincové, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 9-
1957   Obrazy Roberta Piesena, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 10-
1957   Obrazy Martina Salcmana, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 12-
1957   Veduty Jaromíra Jindry, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 14-
1957   Keramika a obrazy R. Mostafy, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 14-
1957   Výstava v Galerii mladých, Výtvarná práce, 5, 8, 1957/04/27, 8-
1957   Obrazy pro naše velvyslanectví v Moskvě, Výtvarná práce, 5, 8, 1957/04/27, 6-
1957   Člověk v obrazech Karla Součka, Výtvarná práce, 5, 9, 1957/05/11, 9-10
1957   Obrazy O. Smutného, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 8-
1957   Akvarely Břet. Jünglinga, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 8-
1957   Václav Koutský, Výtvarná práce, 5, 12, 1957/06/21, 8-
1957   Frant. Ronovský, Výtvarná práce, 5, 12, 1957/06/21, 8-
1957   Výstava nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 8-
1957   Obrazy Františka Turka, Výtvarná práce, 5, 22, 1957/11/23, 8-
1958   Jacques Louis David (1748-1825), Hledání a zápasy, , , 1958, 14-16
1958   Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), Hledání a zápasy, , , 1958, 16-19
1958   J. A. D. Ingres (1780-1867), Hledání a zápasy, , , 1958, 19-
1968   Jako každý rok v údobí předvánočním..., SČUG Hollar k 50 letům republiky, , , 1968, 0-0