Ilja Sainer

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1975   Ilja Sainer: Kompozice a studie
1978   Ilja Sainer: Konfigurace a studie (Obrazy 1975 - 78)
1981   Ilja Sainer: Terče (Obrazy - objekty)
1983   Ilja Sainer: Numeri
1985   Ilja Sainer: Boty, Terče, Numeri
1985   Ilja Sainer: Kresby - obrazy - objekty 1978 - 85
1986   Ilja Sainer: 24 kreseb z cyklu Bioprostory (1985 - 86)
1987   Ilja Sainer: Obrazy, objekty
1987   Ilja Sainer: Festömüvész kiállítására
1987   Ilja Sainer: Výběr z tvorby 1983-87
1989   Ilja Sainer: Bilder, Objekte, Zeichnungen 1978 - 1989
1989   Ilja Sainer: Výběr z cyklu Fragmenty (Kresby - obrazy - objekty 1987 - 1989)
1990   Ilja Sainer: Výběr z tvorby 1983 - 90 ((kresby - obrazy - objekty))
1990   Ilja Sainer: Bilance 1978 - 90 (Kresby - obrazy - objekty)
1992   Ilja Sainer: Ecce homo (Téma ukřižování v díle 1978-92 / Obrazy a objekty)
1993   Ilja Sainer: Fragmenty 3 Studie k En-Sof (Kresby a obrazy 1991 - 93)
1994   Ilja Sainer: Fragmenty 1987-93 (1.-3. část)
1995   Ilja Sainer: Citedela / Citadel / Zitadelle
1997   Ilja Sainer: Ostrovy
2003   Ilja Sainer (Malíř a sochař)
2006   Ilja Sainer: Malý velký příběh (Nevystavené obrazy Ostrovů 1998 - 99. Pocta Gustavu Mahlerovi)
2007   Ilja Sainer: Citadela II - Bytostné chvění / Citadel II - A Primal Trembling
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH
1982   Člověk a příroda (Výstava obrazů, grafiky, kreseb, fotografií, plastik)
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Obrazy a sochy
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Bioprostory (Ilja Sainer: Výběr z cyklu Bioprostory 185-88 (kresby, obrazy, objekty), Jaroslav Drahokoupil: Variace na dané téma (fotografie))
1989   Výtvarníci Prahy 8
1990   Klacci a Hosté (Drahokoupil Duchň Kosek Kubička Sainer Smažilová Uhlíř)
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Klacky (Drahokoupil, Sainer, Smažilová, Uhlíř)
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
1992   Minisalon
1992   Mostra d´arte figurativa di autori cecoslovacchi (L´arte di due cittá si fonde per ´Una via´)
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1994   W kręgu Galerii H
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Současná česká ilustrační tvorba (4. ročník)
1997   Práce na papíře / Works on paper
1997   Umělci z Nového sdružéní Bílému kruhu bezpečí
1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2001   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2001)
2003   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2003)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Pražské ateliéry
2007   Galerie Dion (2006)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1983/04/21   Varovná výstava, Lidová demokracie, 39, 93, 1983, 5-
1987/04/24   Okno do budoucnosti, Mladá fronta, , , 1987/04/24, -
1999   Paranomos a pranoos (Ilja Sainer), Vesmír, 78, 10, 1999/10, 598-
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, , , 2000, 7-79
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1978   Ilja Sainer: Konfigurace a studie
1981   Ilja Sainer: Terče (Obrazy - objekty)
1983   Ilja Sainer: Numeri (1981 - 1983) (obrazy, objekty)
1985   Ilja Sainer: Biorytmy (první část: 1983-85)
1985   Ilja Sainer: Kresby - obrazy - objekty 1978 - 85
1987   Ilja Sainer: Výběr z tvorby 1983-87 (5. chomutovské muzejní léto 1987)
1987   Ilja Sainer: Výběr z tvorby 1983 - 87
1988   Ilja Sainer: Fragmenty (Úvod k cyklu Fragmenty, kresby - obrazy - objekty 1987-8)
1988   Ilja Sainer: Výběr obrazů - objektů z let 1981 - 85 (Numeri - Biorytmy - Bioprostory)
1988   Ilja Sainer: Výběr z cyklu Bioprostory 1985 - 1988
1989   Ilja Sainer: Obrazy, kresby, objekty
1989   Ilja Sainer: Bilder, Objekte, Zeichnungen 1978 - 1989
1990   Ilja Sainer: Výber z tvorby
1991   Ilja Sainer: Obrazy, objekty
1991   Ilja Sainer: Obrazy, objekty
1992   Ilja Sainer: Výber z tvorby 1983 - 89 (cykly Biorytmy, Biopriestory a Fragmety)
1992   Ilja Sainer: Výber z tvorby
1993   Ilja Sainer: Fragmenty 3 Studie k En-Sof
1994   Ilja Sainer: TAT TWAM ASI (kresby a objekty z cyklů Fragmenty a Untitled)
1994   Ilja Sainer: Šalom II - Kabbala jako model světa
1995   Ilja Sainer: Citadela
1995   Ilja Sainer: Kresby (inspirace Kabbalou)
1997   Ilja Sainer: Ostrovy (cyklus Without Title - První část 1995 - 1997)
1998   Ilja Sainer. Obrazy
2003   Ilja Sainer: Malíř a sochař - Ostrovy naděje
2006   Ilja Sainer: Jak vidím svět. Výběr z díla 1961-2004 (pocta Albertu Einsteinovi)
neuvedeno   Ilja Sainer: Hvězdy a ostrovy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1982   Práce architektů, malířů a sochařů
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Obrazy a sochy
1988   Bioprostory (Bioprostory - Ilja Sainer: Výběr z cyklu Bioprostory 185-88 (kresby, obrazy, objekty), Jaroslav Drahokou)
1990   90 autorů v roce ´90
1990   Klacci Václavu Formánkovi
1990   Klacky
1990   Klacci a hosté
1990   Klacci - tandem (Ilja Sainer: Fragmenty 2, Ivan Uhlíř: Z cyklu Po svých choditi (kresby a objekty 1990))
1991   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové
1991   Klacci (Tandem): Akce Tábor (Ilja Sainer, Ivan Uhlíř (objekty, kresby))
1991   Klacci - Tandem (Ilja Sainer, Ivan Uhlíř: Kresby, objekty)
1993   Klacci - Tandem (Ilja Sainer, Ivan Uhlíř: Obrazy & kresby)
1994   Informační konzerva
2005   Pražské ateliéry
2017   Polabští umělci v Pojizeří
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
2000   Výtvarné umění
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
Postcard
published, title (subtitle)
2001   Ilja Sainer: Homo Viator (VIII. cyklus Without title, 1. část Ostrovy) ((W. 163/ olej na dřevě, 120 x 95 cm, 2000)
Funeral Card
published, title (subtitle)
2008   Mgr. Ilja Sainer (malíř a sochař)
Poster
published, title (subtitle)
1983   Člověk a svět
1994   Ilja Sainer: TAT TWAM ASI (Kresby a objekty / Fragmenty untitled / Výběr 1989-1991)
2017   Polabští umělci v Pojizeří
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)