Ilja Sainer

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Succubus aneb Běs sviňavý ženský, Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
1996   Koniny...a taky blbiny, Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
1996   Borokosy (Řeči na mezi), Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha