Petr Jero

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1972   Vladimír Svoboda: Obrazy
1972   Inez Tuschnerová: Tapiserie / Textilní objekty
1977   Miroslav Šimorda: Obrazy
1984   Rudolf Hocke: Obrazy
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Pro čest a slávu, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
1977   Lidové reliéfní řezby Josefa Večeřílka ze Skutče, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)