Petr Jero

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Střední uměleckoprůmyslová škola (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město) , Hrubý Karel
? - ?   Střední uměleckoprůmyslová škola (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město) , Odehnal Antonín