Zmeček

 

notes:
Hammerschlag ´91, Vlkov, Galerie Sýpka, 1992