Songling Pu

* 5. 6. 1640,
14. 8. 1715,
writer, dramatist, poet

 

nationality: Chinese
sex: male

notes:
Odkaz. forma
Pchu, Sung-Ling, 1640-1715
Liao Chzhai, 1640-1715
Pu, Liuxian, 1640-1715
Xi, Zhousheng, 1640-1715
Ho, Shō-rei, 1640-1715