Jan Stoss

from - to, group
2002 -  Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes)